Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Vanessa Stjernborg och Gustav Lopez Svensson, K2 Working paper 2022:2

Personer med funktionsnedsättning har ofta ett större behov av information och service under resan, för att på så vis kompensera upp för den osäkerhet och otrygghet som kollektivtrafiken kan innebära. Utredningar konstaterar dock att få reseplanerare inkluderar information som kan underlätta resan för användare ur ett tillgänglighetsperspektiv. Personer med funktionsnedsättning gör generellt sett färre resor med kollektivtrafiken än den genomsnittliga personen. Dessutom kan kollektivtrafiken många gånger uppfattas som otillgänglig och ombytlig. Ett sätt för att resan i kollektivtrafiken ska upplevas tryggare och mer tillgänglig, kan vara att använda sig av digitala hjälpmedel för en ökad information.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: