Elektrifiering av stadsbussar

Malin Aldenius, Ellinor Forsström, Jamil Khan, Alexandra Nikoleris. K2 Working Papers 2016:12. Lund 2016.

Rapporten presenterar en kartläggning av satsningar på elbuss i svenska och europeiska städer. Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa. Det finns dock vissa gemensamma nämnare. Kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver fram elbussprojekten. Ett stort antal busstillverkare är med och levererar elbussar, medan bussoperatörer inte är lika aktiva. Elbussatsningar sker ofta utanför det vanliga upphandlingsförfarandet och kommun eller regioner tar vanligtvis på sig den extra finansiella risken. Det finns två olika typer av elbussprojekt: utvecklings- och demonstrationsprojekt och satsningar på elbussar som ingår i den normala verksamheten. Helektriska bussar är vanligare än laddhybrider. I Sverige är den vanligaste lösningen att ladda i depå. I Europa finns större bredd vad gäller laddningslösningar.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: