Energikostnad för depåladdade respektive tilläggsladdade elbussar

Fredrik Pettersson-Löfstedt, Hans Danielson & Vendela Åslund. K2 Working paper 2022:4

Omställningen till elbussar i kollektivtrafiken har på senare år växlat upp i tempo och antalet elbussar i den linjelagda kollektivtrafiken ökar stadigt i Sverige. Samtidigt har den senaste tiden präglats av drastiskt ökande elpriser och den framtida utvecklingen framstår som högst osäker. Denna utveckling har bäring på omställningen till elbussar, dels beroende på vilken typ av laddstrategi som väljs (depåladdade eller tilläggsladdade bussar) och dels på hur frågor kring kontrakt utformas mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och trafikföretag. Rapporten har författats inom ramen för projektet E(+)bus som finansieras av Trafikverket, Bussbranschens riksförbund och Energimyndigheten. I rapporten redovisas en jämförelse av elkostnader beroende på val av laddstrategi, samt resultaten från en undersökning av hur RKM och trafikföretag har hanterat frågor kring elpriser i genomförda upphandlingsprocesser.

Rapportkategori: 
K2-rapporter