Jessica Berg
Jessica Berg
Projektledare
jessica.berg@vti.se

Presentation

Jessica är forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon är folkhälsoforskare med en doktorsexamen i åldrande och senare liv. Jessicas forskning handlar om rörlighet och tillgänglighet bland olika grupper, till exempel baserat på ålder, livsfaser och geografiska platser. Hon är involverad i forskning om resemönster och val av färdsätt och möjligheter i landsbygds- och perifera områden, ofta genom perspektiven rättvisa, inkludering och deltagande. Som datainsamlingsmetoder arbetar Jessica främst med intervjuer, fokusgrupper och enkäter, och använder både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.