Jessica Göransson
Doktorand
jessica.goransson@vti.se

Presentation

Jessicas doktorandprojekt undersöker resenärers preferenser och vad som påverkar deras resebeteende utifrån olika parametrar så som demografiska, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Studien fokuserar på kortväga resor och har som mål att fungera som en vägledning för ett effektivt kollektivtrafikutbud. Doktorandprojektet kommer även att ha ett samhällsekonomiskt perspektiv där resenärernas preferenser översätts till monetära värderingar.