Article highlighted

Hållbara transportsystem i urbana miljöer – så står sig svenska städer jämfört med städer runt om i världen

K2:s Jeffrey Kenworthy har jämfört transportsystem och markanvändning i tio svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Uppsala, Örebro, Västerås, Jönköping och Umeå, med transportsystem och markanvändning i andra städer runt om i Europa, USA, Canada, Asien och Australien. Resultaten presenteras i K2-rapporten ”Sustainable mobility in ten Swedish cities”.

Spårbunden kollektivtrafik i Stockholm
Attached files