Boksläppsseminarie - Risk, lärande och samverkan

Välkommen på boksläppseminarie och mingel för antologin Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications på K2:s kontor i Lund.

Måndagen den 26 september kl. 16.00-17.30

Då kommer några av författarna att prata om styrkor och begränsningar med olika typer av experimentella initiativ och arbetssätt (t ex pilotprojekt, demonstationer, Living Labs, testbäddar) som idag är ett tydligt inslag i styrning, planering, samt forsknings- och utvecklingsarbete för hållbara transporter. Fokus läggs på frågor om risk, legitimitet, vilka röster och intressen som blir hörda, och vad som är viktigt för att experimenterande ska kunna bidra till transformativt lärande och hållbar omställning.

Under seminariet får du lyssna till:

  • Kelsey Oldbury, VTI
  • Karolina Isaksson, VTI 
  • Lina Berglund-Snodgrass, Sveriges lantbruksuniversitet 
  • Mats Fred, Lunds universitet
  • Göran Smith, RISE Research Institutes of Sweden

Vi avslutar seminariet med mingel och tilltugg. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen!

Datum: 
Monday, 26 September, 2022
Plats: 
Bruksgatan 8, Lund