K2 Kunskapslunch – Kollektiv mobilitet: ett scenario för hållbar samhällsutveckling

Välkommen till K2:s digitala Kunskapslunch om hur framtidens transportsystem ser ut om det planeras utifrån Rådslagets vision om ”Kollektiv mobilitet”.

Onsdagen den 22 nov kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Då får du lyssna till K2:s forskare Eva-Lena Eriksson från Linköpings universitet och K2:s föreståndare John Hultén som inom ramen för ett regeringsuppdrag har analyserat två scenarier för framtiden. Det ena scenariot beskriver en utveckling i linje med vad vi ser idag. Det andra scenariot beskriver en framtid där kollektivtrafiken knyts samman med andra delade mobilitetstjänster, samtidigt som det görs andra förändringar för att främja delat resande. Läs mer här.

Datum: 
Wednesday, 22 November, 2023
Plats: 
Digitalt