Kunskapslunch – Att styra mot en bättre tillförlitlighet i kollektivtrafiken

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om resenärers upplevelse av tillförlitlighet i kollektivtrafiken och hur vi kan styra mot en bättre tillförlitlighet.

Onsdagen den 29 mars kl. 12.15-12.55.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under kunskapslunchen får du lyssna till Ulrik Berggren från Lunds universitet och Roger Pyddoke från VTI som har studerat sambandet mellan upplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet i kollektivtrafiken. Hur stor betydelse har uppmätt punktlighet för resenärens upplevelse av kollektivtrafikens tillförlitlighet? Är bussresenärer mindre känsliga för dålig punktlighet jämfört med tågresenärer? Går det att skilja den upplevda tillförlitligheten från den upplevda kvaliteten i stort?

Datum: 
Wednesday, 29 March, 2023
Plats: 
Digitalt