Kunskapslunch – Efterfrågestyrd kollektivtrafik: Hur, när och för vem?

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Åse Jevinger och Jan Persson från Malmö universitet samt Chunli Zhao från Lunds universitet presenterar ny forskning om hur efterfrågestyrd kollektivtrafik kan utformas och med vilka effekter.  Hur ser resenärer på anpassningsbara och efterfrågestyrda tjänster inom kollektivtrafiken och hur bör de utformas för att resenärerna ska välja den här transportformen? Vad har olika varianter av efterfrågestyrd kollektivtrafik för effekt på samåkning och trafikarbete?

Onsdagen den 1 februari kl 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Läs mer om projektet Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Datum: 
Wednesday, 1 February, 2023
Plats: 
Digitalt