Kunskapslunch - Omprioritering av gaturummet

Välkommen till en digital Kunskapslunch om

Omprioritering av gaturummet - Nya sätt att disponera gaturummet i pandemins kölvatten.

Onsdagen den 1 december kl. 12.15-12.55

I många städer runt om i världen har pandemin varit en utlösande faktor för att tänka nytt kring hur vi disponerar och prioriterar gaturummet. Under denna kunskapslunch gör Anna Telestam Forsmark från AFRY ett antal nedslag kring genomförda projekt internationellt och i Sverige samt hur de utvecklats i takt med att restriktionerna lättas.

Kunskapslunchen är en del av Rådslaget - initiativet för förnyelse av kollektivt resande. 

Delta i kunskapslunchen via Microsoft Teams

Datum: 
Wednesday, 1 December, 2021
Plats: 
Digitalt