Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedöming (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

English translation unavailable for Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedöming (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering.

Publications linked to this project

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

Lena Levin, Charlotta Faith-Ell, Christina Scholten, Åsa Aretun, Jon Halling, Karin Thoresson. K2 Research 2016:1. Lund 2016.