Article highlighted

När det omöjliga blir möjligt

Forskare har studerat hur COVID-19 pandemin har påverkat arbets- och resmönster hos medarbetare i svenska myndigheter. Resultaten indikerar att den långsiktiga påverkan på samarbetsformer och möten är större än pandemins påverkan på pendlingsvanor.

Stanna hemma
Attached files