Article highlighted

Förbättrad punktlighet i tågtrafiken

Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg. Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten och att förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Carl William Palmqvist