Article highlighted

Hur ska kollektivtrafiken finansieras?

Kollektivtrafiken har tappat en stor del av sina intäkter på grund av ett minskat resande under pandemin. Samtidigt har kostnaderna varit i princip oförändrade. Det har medfört ett stort gap i regionernas ekonomi.

Stockholms tunnelbana