Article highlighted

Kollektivtrafikens roll inom sociala och planetära gränser

Ett nytt forskningsprojekt från K2 undersöker hur globala visioner om social- och ekologisk hållbarhet kan tillämpas på kollektivtrafiken i Södertälje.

Cyklist och gul buss