Article highlighted

Hållbara transporter – ingen självklar lösning enligt ny avhandling

Sättet på vilket begreppet ”hållbar mobilitet” framställs i svensk transportpolitik är låst i antaganden om en ständig tillväxt. Detta enligt en aktuell avhandling vid Lunds universitet.

gothenburg-sweden-july-20-2020-a-tram-on-line-9-on