Styrmetoder i trafikavtal och måluppfyllelse av TFP

Danielson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:6.

Syftet med denna arbetsrapport är att undersöka hur de översiktliga och strategiska målen i kollektivtrafikmyndigheters trafikförsörjningsprogram omvandlas till mål i uppdragsavtalen med trafikföretagen. Denna inventering utgör sedan en bas för en övergripande frågeställning: styr utformningen av uppdragsavtalen trafikföretagen så att de strategiska målen uppfylls? Urvalet är de tre storstadsregionerna, deras aktuella trafikförsörjningsprogram samt aktuella uppdragsavtal. Trafikförsörjningsprogrammens mål i sig värderas dock inte.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: 
Research project: