Utbildningsmaterial

Vårt uppdrag är att utbilda kollektivtrafikens aktörer och sprida kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. Vid sidan om vår kursverksamhet ger vi ut böcker, broschyrer och faktablad.