Färdplan: Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling

K2 och Svensk Kollektivtrafik, 2013

Tanken med rapporten är att den ska utgöra underlag för en ny kraftsamling i branschen som kan ta kollektivtrafiken till nästa utvecklingsnivå. I fokus återfinns både resenärsperspektivet och hållbarhetsperspektivet eftersom satsning på kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. I färdplanen återfinns också ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare då vi tar sikte fram mot år 2030.

Bakom färdplanen står K2 och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Stockholms läns landsting, Samtrafiken, Västra Götalandsregionen, Swedavia, Bombardier Transport, Europakorridoren, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Länstrafiken Mälardalen, Värmlandstrafik, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköping, Taxi Stockholm och X2AB.

Publication type: 
K2 reports