Nya pengar till kollektivtrafiken – en studie om statliga interventioner i finansieringen av kollektivtrafik i Europa

Nya pengar till kollektivtrafiken – en studie om statliga interventioner i finansieringen av kollektivtrafik i Europa

Allt fler aktörer ställer sig frågan hur man kan finansiera driften av framtidens kollektivtrafik och flera europeiska länder har tagit nya grepp om detta de senaste åren. Flera länder har eller är på gång att införa nya statliga medel och policys för att finansiera den driften av kollektivtrafik genom olika system. Att flera länder inför likartade policys samtidigt är knappast en slump, utan talar för att både tillfälliga och strukturella faktorer har förnyat diskussionen om statens roll i driften av kollektivtrafik. Initiativen har även spillt över till svensk debatt, där politiska partier och miljöorganisationer har argumenterat för behovet av liknande system för kollektivtrafiken.

Projekt syftar till att kartlägga och analysera nya statliga interventioner för att finansiera drift av kollektivtrafik i olika europeiska länder samt utforska dess relevans för svensk kollektivtrafik. Projektet kommer studera nationellt finansierade biljetterstrategier som till exempel ”Deutschland-Ticket” i Tyskland och ”KlimaTicket” i Österrike.

Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Financier: 
K2
Budget: 
349 699 kr
Period: 
2024