Utbildning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här erbjuds akademi, offentliga aktörer och näringsliv möjlighet att utbilda sig och att delta i seminarier och diskussionsforum.