Utbildning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här erbjuds akademi, offentliga aktörer och näringsliv möjlighet att utbilda sig och att delta i seminarier och diskussionsforum.

K2 sprider kunskap och erbjuder utbildningar om kollektivtrafik som bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. K2 genomför utbildningar om kollektivtrafik och om kollektivtrafik som ett medel för hållbara städer för yrkesverksamma samt bidrar till att stärka kollektivtrafik som kunskapsområde i utbildningar vid universitet och högskolor.

K2:s utbildningsinriktning