Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

English translation unavailable for Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan.

Publications linked to this project

The case for ‘public’ transport in the age of automated mobility

Iain Docherty, John Stone, Carey Curtis, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Crystal Legacy & Greg Marsden. Cities, September 2022.

Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

John Stone, David Ashmore, Crystal Legacy and Carey Curtis, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

Claus Hedegaard Sørensen, Karolina Isaksson, Kelsey Oldbury, Alexander Paulsson, Göran Smith och Mårten Rignell, K2 Outreach 2020:1

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

K. Isaksson, K. Oldbury, C. Sørensen, A. Paulsson, M. Rignell och G. Smith i Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande – Näringslivets, det offentligas och civilsamhällets roll, J. Syssner, Red., Boxholm, Linnefors Förlag

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, Transportation Research part A, December 2019