Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

English translation unavailable for Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan.

Publications linked to this project

Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport: The case of Barkarbystaden, Stockholm

Kelsey Oldbury and Karolina Isaksson, Cities June 2021

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

John Stone, David Ashmore, Crystal Legacy and Carey Curtis, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

Claus Hedegaard Sørensen, Karolina Isaksson, Kelsey Oldbury, Alexander Paulsson, Göran Smith och Mårten Rignell, K2 Outreach 2020:1

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

K. Isaksson, K. Oldbury, C. Sørensen, A. Paulsson, M. Rignell och G. Smith i Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande – Näringslivets, det offentligas och civilsamhällets roll, J. Syssner, Red., Boxholm, Linnefors Förlag

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, Transportation Research part A, December 2019