Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

English translation unavailable for Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie).

Publications linked to this project

Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

Malin Henriksson, Jane Summerton. K2 Working Papers 2016:14.