Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

English translation unavailable for Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling.

Publications linked to this project

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. Sustainability, Vol. 8, 2016

Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden

Erik Johansson, Lena Winslott Hiselius, Till Koglin, Anders Wretstrand. Urban, Planning and Transport Research, Vol. 5, 2017

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

Vanessa Stjernborg K2 Outreach 2019:1

Kollektivtrafik i Malmö - Målbilder och stadsutveckling

Karin Grundström. K2 Research 2018:4

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Vanessa Stjernborg & Desirée Nilsson. K2 Research 2018:2. Lund 2018.

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

Désirée Nilsson, Helena Bohman, K2 Research 2017:9, Lund 2017.

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. K2 Working Papers 2016:13. Lund 2016.

Kollektivtrafikens samhällseffekter

Erik Johansson, Lena Hiselius, Anders Wrestrand. K2 Outreach 2016:9. Lund 2016-