Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

English translation unavailable for Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden.

Publications linked to this project

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.