Kontrakt för samverkan

English translation unavailable for Kontrakt för samverkan.

Publications linked to this project

Vilken grad av prisdifferentiering?

Pyddoke, Wretstrand. K2 Outreach 2016:10. Lund 2016.

Superincentive contracts

Hans Danielson, Henrik Andersson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2016:5.

Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

Helene Lidestam, Anna Johansson, Roger Pyddoke. K2 Outreach 2016:3. Lund 2016.