Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

English translation unavailable for Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar.

Publications linked to this project

The city that the metro system built: Urban transformations and modalities of integrated planning in Stockholm

Alexander Paulsson, Urban Studies, January 2020

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.