Utvärdering av stadsmiljöavtalet

English translation unavailable for Utvärdering av stadsmiljöavtalet.

Publications linked to this project

Effekter av stadsmiljöavtalet

Martin Larsson och Helena Svensson, K2 Working paper 2021:10

Public transport path choice estimation based on trip data from dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Thomas Kjær-Rasmussen, Mikkel Thorhauge, Helena Svensson and Karin Brundell-Freij, Transportmetrica A: Transport Science, September 2021

Intrapersonal variability in public transport path choice due to changes in service reliability

Ulrik Berggren, Carmelo D´Agostino, Helena Svensson, Karin Brundell-Freij. Transportation July 2021

Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:13, oktober 2019

Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:12, oktober 2019

Uppföljning av stadsmiljöavtal – En handledning

Karin Brundell Freij, K2 Working paper 2019:11, september 2019

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

Elias Isaksson och Åsa Knaggård, K2 Working paper 2019:10, augusti 2019