Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt

English translation unavailable for Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt.

Publications linked to this project

Socialt hållbar transportplanering

Lena Levin och Ana Gil Solá, redaktörer, juni 2021