Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt

Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt

Rutiner och verktyg för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i transportplaneringen har utvecklats i många europeiska och internationella sammanhang. I Sverige har utvecklingsarbetet kring SKB för transportplanering dock bara börjat och ansträngningarna är spridda. Det finns exempelvis brister i svenska handböcker för hur man genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och resultatet kan bli att den sociala dimensionen försummas i utredningsarbetet.

Syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskapsutveckling kring dessa frågor. Genom samverkan mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer ska samproducerad kunskap och varaktiga effekter uppnås. Det kan till exempel handla om att utveckla SKB-processer och produkter, kunskaper och färdigheter i SKB, samt beslut och åtgärder för förverkligande av social hållbarhet. En viktig kunskapskälla vid analys av sociala aspekter i transportplaneringen är olika aktörer som använder eller arbetar i transportsystemet, det vill säga medborgare, resenärer och utförare i kollektivtrafiken.

Projektledare: 
Lena Levin, K2 och VTI
Parter: 
VTI, Göteborgs universitet
Finansiär: 
Formas
Budget: 
3 600 000 kr
Period: 
2016 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Socialt hållbar transportplanering

Lena Levin och Ana Gil Solá, redaktörer, juni 2021