Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

English translation unavailable for Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept.

Publications linked to this project

Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik - Regional BRT

K2 broschyr, 2016.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018