Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

English translation unavailable for Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT.

Publications linked to this project

Collaborative challenges and barriers when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT): Lessons from Swedish BRT projects

Jakob Allansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt & Robert Hrelja, Urban, Planning and Transport Research, Augusti 2023