Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

English translation unavailable for Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten.

Publications linked to this project

Impact of a lower demand during the COVID-19 pandemic on the frequency of dwell time delays

Ruben Kuipers & Carl-William Palmqvist, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, September 2023

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021