För studenter

K2 utlyser två uppsatspriser riktade till studenter: bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, samt K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Vi är också med och arrangerar universitetskursen Hållbar urban mobilitet och du kan skriva exjobb i samarbete med oss.