För studenter

Här hittar du information om båda våra uppsatspris, exjobb och kurser. Vi anordnar två uppsatspriser riktade till studenter: Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg, i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, och K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Du kan även skriva exjobb i samarbete med oss. Vi är också med och ger universitetskursen Hållbar urban mobilitet.