För studenter

K2 utlyser två uppsatspriser riktade till studenter, Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg, i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, och K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Vi är också med och arrangerar universitetskursen Hållbar urban mobilitet och du kan skriva exjobb i samarbete med oss.

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg

Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! I potten ligger 60 000 kr för bästa examensarbete.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Alla perspektiv är välkomna! Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.

Bedömningskriterier: Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 oktober 2020 till info@k2centrum.se
Ditt examensarbete ska ha utförts under 2019 eller första halvan av 2020.

Bedömningen görs av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik.

Vinnare kommer att meddelas i början av 2021. Eftersom det arrangemang där priset egentligen skulle ha delats ut är inställt är formerna för utdelning av pris inte bestämt ännu.

Tidigare pristagare:

K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner

Vi vill med detta pris få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

K2-priset delas ut vartannat år, nästa gång priset delas ut är under konferensen Transportforum i januari 2022. Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats.

Tidigare pristagare bästa kandidatuppsats:

Tidigare pristagare bästa masteruppsats:

Exjobb

Är du intresserad av att skriva exjobb på tema kollektivtrafik, hållbar mobilitet eller stadsutveckling? Kontakta Helena Svensson, utbildningsansvarig, helena.svensson@tft.lth.se

Kurser

Kursen Hållbar urban mobilitet ges i samarbete med Malmö universitet och SLU Alnarp och är en masterskurs inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering. Kursen är en 15 hp kurs och kan läsas som fristående kurs. Kursen ges på vårterminen på halvtid dagtid. Anmälan sker via allmänna antagningen.

Läs mer om kursen på Malmö universitets webbplats