För studenter

K2 utlyser två uppsatspriser riktade till studenter: bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, samt K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Vi är också med och arrangerar universitetskursen Hållbar urban mobilitet och du kan skriva exjobb i samarbete med oss.

K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner

K2 delar ut priser för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner, både för kandidatnivå och för mastersnivå. Vi vill med dessa priser påverka fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

Priserna delas ut vartannat år och prissumman varierar mellan 15 000-25 000kr.  Nästa prisutdelning sker på konferensen Transportforum i Linköping januari 2024. I priset ingår även deltagande och resa till konferensen.

Juryn består av tre representanter från några av K2:s sex parter: Lunds universitet, Malmö universitet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Såhär gör du för att delta 

Examensarbetet ska vara skrivet mellan vårterminen 2022 och vårterminen 2023.  Skicka ditt bidrag till info@k2centrum.se senast den 31 augusti. Tänk på att ange kontaktuppgifter som är giltiga under hösten 2023. 

Tidigare pristagare bästa kandidatuppsats:

Tidigare pristagare bästa masteruppsats:

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg 

Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Alla perspektiv är välkomna! Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Bedömningskriterier 
Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Prisutdelning 
Priset delas ut under hösten 2024. Mer information kommer. 

Tidigare pristagare

Exjobb

Är du intresserad av att skriva exjobb på tema kollektivtrafik, hållbar mobilitet eller stadsutveckling? Kontakta Helena Svensson, utbildningsansvarig, helena.svensson@tft.lth.se

Kurser

Kursen Hållbar urban mobilitet ges i samarbete med Malmö universitet och SLU Alnarp och är en masterskurs inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering. Kursen är en 15 hp kurs och kan läsas som fristående kurs. Kursen ges på vårterminen på halvtid dagtid. Anmälan sker via allmänna antagningen.

Läs mer om kursen på Malmö universitets webbplats