Article highlighted

Tillgänglighet, transportinfrastruktur och fördelningseffekter

Anders Bondemark disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som handlar om fördelningseffekter av olika beslut inom transportområdet. Hans forskning visar bland annat att låginkomsttagare betalar mest i kollektivtrafiken och att livsmedelspriser varierar med butikens tillgänglighet.

jordgubbar