Article highlighted

Cykel och kollektivtrafik – vad krävs för att gå från ord till handling?

Genom att använda cykel och kollektivtrafik i samma resa kan man kombinera de enskilda transportsättens fördelar. Cykeln är flexibel och effektiv för kortare resor medan kollektivtrafik genom sin hastighet är effektivare på längre avstånd. Kombinerat resande med cykel och kollektivtrafik är dessutom bra för både hälsa och miljö. Men utifrån ett planeringsperspektiv finns det barriärer som man måste övervinna för att nå uppsatta mål om ökat kombinationsresande.

Bild på Jens Alm