PMR3 – Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna 3: kalibrering och simulering av punktlighet i tågtrafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö

PMR3 – Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna 3: kalibrering och simulering av punktlighet i tågtrafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö

Tågtrafiken i Sverige har många utmaningar. Dels finns en hög efterfrågan och en önskan att utöka tågtrafiken ytterligare för att möta behovet, dels finns problem i form av kapacitetsbrist och bristande punktlighet, där målet om 95% punktlighet inte uppnås, redan med nuvarande trafikmängd. Att köra ännu fler tåg leder till ännu mer följdförseningar och för att en utökad trafik ska bli möjlig med acceptabel kvalitet måste primärförseningarna minskas.

Det här projektet syftar till att dels simulera punktlighet i de tre storstadsregionerna, dels kalibrera modeller för exempelvis start-, gång- och uppehållsförseningar. Projektet ska bland annat svara på följande frågor:

  • Hur skiljer sig fördelningarna mellan primär- respektive sekundärförseningar åt i de tre storstadsregionerna? 
  • Hur mycket skulle primärförseningarna behöva minskas för att uppnå 95% punktlighet?  
Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan
Financier: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2024