Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan vi planera bättre för cykel

Cykling utgör en viktig komponent i ett hållbart transportsystem. För att öka cyklandet krävs strategisk cykelplanering och infrastruktur som ger cyklister en effektiv och trygg färd. Exempel på effektiva åtgärder är en sammanhängande infrastruktur med gena cykelvägar till viktiga målpunkter, att sänka bilens hastigheter och att prioritera cykeln vid korsningar.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: