Omställning till elbussar i svenska städer - Lärdomar om affärsmodeller, ägarskap och upphandling

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Working paper 2022:3

Syftet med rapporten har varit att jämföra och analysera erfarenheterna från genomförda och planerade införanden av elbussar i ordinarie trafik i svenska städer, med fokus på hur frågor kring affärsmodeller, ägarskap, och kravställning i upphandling har hanterats.

I rapporten analyserades tre frågor:
- Vilka likheter och skillnader finns avseende affärsmodeller och hur ägarskap har hanterats?
- Vilka likheter och skillnader finns avseende graden av flexibilitet i upphandlingsunderlagen?
- Vilka möjligheter och dilemman kan uppstå beroende på hur man hanterat affärsmodeller, ägarskap och flexibilitet i upphandlingsunderlagen?

Publication type: 
K2 reports