Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektet har som primärt syfte att teoretisera gränssnittet mellan personer som arbetar i och reser med kollektivtrafik som ömsesidigt förutsättningsskapande och formativt för hållbar kollektivtrafik. Yrkesverksammas perspektiv finns med i K2:s nuvarande forskningsinriktning och genom det här projektet hoppas vi mejsla fram en teoretisk ansats som tydligare kopplar samma detta perspektiv med såväl resenärsperspektivet som den bredare vetenskapliga och samhälleliga diskussionen om framtidens kollektivtrafik och mobilitet. Projektet avgränsas i första hand till att vara relevant ur ett nordiskt perspektiv med huvudfokus på strategiska planeringsfrågor som exempelvis kollektivtrafikens organisering och utformning. Avsikten är att därigenom bidra med en nyskapande ansats som lägger en solid grund för fortsatt kunskapsutveckling i form av fördjupade empiriska studier.

Project manager: 
Karin Winter
Parties: 
Lunds universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, K2
Budget: 
347 265 kr
Period: 
2023 to 2024