Access Sweden

Access Sweden

Access Sweden är ett av 23 projekt som fått statlig finansiering för att förbereda programförslag till den nya svenska satsningen Impact innovation. Access Sweden bygger vidare på idéer som utvecklats inom bland annat Rådslaget för hållbar omstart för kollektivtrafiken. 

Projektet syftar till att skapa en rörelse för samhällen med hållbar tillgänglighet (access) utan krav på egen bil – för alla människor och i alla delar av världen. Det sker utifrån en mission om ett förändrat samhällskontrakt som innebär att alla på rimlig tid och till rimlig kostnad har tillgång till alla platser eller funktioner i samhället utan att behöva äga egen bil.

Många pusselbitar behöver främjas och passa samman för att missionen ska bli verklighet. Det kräver förändringar av organisation och finansiering, beteende och legitimitet, tjänster och affärsmodeller, och hur vi utformar våra städer och samhällen.

Vi vet att många svenska individer, företag, myndigheter och organisationer vill och kan bidra till mer hållbar tillgänglighet. Access Sweden vill kanalisera den kraften så att den leder till samhällsomvandling på riktigt. Det ska ske på sätt som skapar förutsättningar för nya och växande företag och för global spridning och samverkan.

Läs mer här.  

Project manager: 
Parties: 
VTI (inkl. K2, Cykelcentrum och Mistra SAMS), VREF och RISE
Financier: 
Vinnova
Budget: 
1 500 000 kr
Period: 
2023