Kunskapsdag om kollektivtrafikens förutsättningar och möjligheter

Kursen riktar sig till dig som är förtroendevald politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för att erbjuda bra kollektivtrafik. Denna kunskapsdag ger ett stöd i ditt uppdrag att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.

Kursinnehåll

Kollektivtrafikens organisering, lagstiftning och styrande förutsättningar, resenärers resvanor och preferenser, kollektivtrafiken som en del av samhällsplaneringen, kollektivtrafikplanering samt trender som kan påverka kollektivtrafiken. Kortare föreläsningar kommer att varvas med diskussioner och frågestunder. Exempel på vad som kommer att tas upp:

Kollektivtrafiken i Sverige idag

  • De styrande förutsättningarna

  • Så ser resandet ut

  • Aktörer i branschen

Resenärerna

  • Resande med kollektivtrafik och andra färdmedel

  • Beskrivning av resenären

  • Preferenser och behov

Planering

  • Linjenät, linjetyper och tidtabell

  • Kollektivtrafikens behov i gaturummet

  • Framkomlighetensåtgärder

Praktisk information

Kursperiod: 11 mars 2019, klockan 10-16 (kaffe från 09:00)

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Kursavgift: 1000 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår i kursavgiften. Även boken "Kollektivtrafik - Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter" ingår.

Anmälan: Anmäl dig senast 8 feb 2019 på https://skl.se/kollektivtrafikkurs eller via SKLs hemsida, www.skl.se, under kurser och konferenser. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Läs mer om kursen här

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Helena Svensson på K2, helena.svensson@tft.lth.se eller Sara Rhudin på SKL, sara.rhudin@skl.se