Organisation

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Styrelse​

 • Ragnar Norbäck, ordförande

 • Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen

 • Catherine Kotake, Trafikverket
 • Jens Plambeck, AB Storstockholms lokaltrafik
 • Bengt Nilsson, Region Skåne
 • Mattias Viklund, VTI
 • Martin Tunér, Lunds universitet
 • Rebecka Lettevall, Malmö högskola

Ledningsgrupp

 • John Hultén, föreståndare
 • Helena Svensson, ställföreträdande föreståndare, utbildningsansvarig
 • Claus Hedegaard Sørensen, forskningsledare
 • Jan Persson, forskningsledare
 • Christina Scholten, forskningsledare

Kansli

 • Anna Hellgren, tf kommunikationsansvarig
 • Maria Algotsson, controller

International Advisory Group (IAG)

Vår IAG bidrar till att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. 

 • Nigel Wilson, MIT
 • Karen Lucas, University of Leeds
 • Jinhua Zhao, MIT
 • Jeffrey Kenworthy, University of Applied Science i Frankfurt
 • Tom Rye, Edinburgh Napier University
 • Didier van de Velde, TU Delft

Rådgivare

 • Bengt Holmberg, professor emeritus Lunds universitet
 • Jane Summerton, professor VTI

Regionala rundabordsgruppen

  • Gabriella Nilsson, SLL (kontaktperson)
  • Patrik Lindblom, Region Skåne (kontaktperson)
  • Maria Larsson, Västra Götalandregionen (kontaktperson)

  Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

  Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

  Kalender från K2