För studenter

Här hittar du information om båda våra uppsatspris, exjobb och kurser. Vi anordnar två uppsatspriser riktade till studenter: Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg, i samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, och K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Du kan även skriva exjobb i samarbete med oss. Vi är också med och ger universitetskursen Hållbar urban mobilitet.

K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner

Vi vill med detta pris få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

K2-priset delas ut vartannat år, nästa gång priset delas ut är under konferensen Transportforum den 8-10 januari 2020. Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. 

Handledare och student: skicka in ert förslag till info@k2centrum.se senast 30 september 2019. Handledaren ska även skicka med en kort motivering.

Kontaktperson: Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2, helena.svensson@k2centrum.se

Tidigare pristagare bästa kandidatuppsats:

Tidigare pristagare bästa masteruppsats:

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg

Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! I potten ligger 60 000 kr för bästa examensarbete.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Alla perspektiv är välkomna! Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.

Bedömningskriterier: Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Priset delas ut nästa gång i oktober år 2020, i samband med persontrafikdagarna som arrangeras i Göteborg.

Bedömningen görs av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik.

PDF iconAffisch med information om uppsatspriset.

Tidigare pristagare:

Exjobb

Är du intresserad av att skriva exjobb på tema kollektivtrafik, hållbar mobilitet eller stadsutveckling? Kontakta Helena Svensson, utbildningsansvarig, helena.svensson@tft.lth.se

Kurser

Kursen Hållbar urban mobilitet ges i samarbete med Malmö universitet och SLU Alnarp och är en masterskurs inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering. Kursen är en 15 hp kurs och kan läsas som fristående kurs. Kursen ges på vårterminen på halvtid dagtid. Anmälan sker via allmänna antagningen.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2