Forskning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. Forskningen bedrivs i nära samverkan med kollektivtrafikens aktörer och har en flervetenskaplig prägel. Forskningen utgår från fem områden som är centrala för kollektivtrafikens utveckling.

K2:s forskningsinriktning

Publikationer

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Övrigt

Evaluating a Mobility Service Application for Business Travel: Lessons Learnt from a Demonstration Project

Vetenskapliga artiklar

Examining the Process of Modal Choice for Everyday Travel Among Older People

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

K2-rapporter

Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Vetenskapliga artiklar