Våra forskningsprojekt

K2 bedriver forskning om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. Forskningen sker i nära samverkan med kollektivtrafikens aktörer och har en flervetenskaplig prägel.

Forskningen bedrivs i projekt och utgår från fem områden som är centrala för kollektivtrafikens utveckling - framtidens mobiltet, marknad och finansiering, beslut och effekter, integrerad samhällsplanering och kollektivtrafik för alla.

Ta gärna del av vår Forskningsinriktning 2020-2024.