Var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling genom ny forskning

Stora K2-projekt och doktorandprojekt

Totalt satsar K2 ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning. Det gäller både ”stora” K2 projekt under perioden 2020 – 2022 och nya doktorandprojekt under perioden 2020 - 2024.
Forskningen på K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI. De ska utgå från K2:sforskningsinriktning för perioden 2020-2024.  Projekten ska även bidra till att utveckla K2 som forskningsmiljö och till att upprätthålla kritisk massa av kolletivtrafikforskning i Lund.

Mer information om satsningen, krav på projektförslag samt annat underlag finns i följande dokument: 

Mindre K2-projekt

K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.

Med mindre K2-projekt avses i första hand forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie. Mindre K2-projekt kan även avse framtagandet av projektansökningar för nya externfinansierade projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2, med mera, i dialog med K2:s föreståndare. Projektförslag får gärna bygga vidare på och utveckla tidigare forskning som genomförts inom ramen för K2.

Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2015-2019. Projekten ska i största möjliga mån utarbetas och genomföras i samproduktion med kollektivtrafikens aktörer.

För 2019 gäller följande datum för insändande av projektbeskrivning: 15 oktober . Projektförslag skickas elektroniskt senast kl. 14.00 angiven dag till info@k2centrum.se. Projektidéerna behandlas av K2:s ledningsgrupp. 

Kontaktpersoner

John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Christina Scholten, forskningsledare, christina.scholten@mau.se
Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2